โปรโมชั่น

คุณจะไปท่องเที่ยวได้ไกลมากแค่ไหน? นี่เป็นคำถามทางภูมิศาสตร์และทางการเงินด้วยในขณะเดียวกัน เราให้รางวัลกับผู้ที่ทำงานหนัก เพื่อให้พวกเขาได้สนุกสนานอย่างเต็มที่ในสถานที่ที่ติดอันดับน่าท่องเที่ยวที่สุดของโลก

WAG Group คืออะไร

WAG Group คือ องกรณ์บริษัทที่ก่อตั้งมาเพื่อรับทำการตลาดให้กับบริษัทต่างๆ โดยใช้สื่อในการทำการตลาดในช่องทาง Internet โดยเริ่มต้นจาก คุณภิริษฐา รัตนะฉายะกิจ และคุณสมเกียรติ สุวรรณาดิสัย

Promotion! Jeunesse โบนัส 210,000 บาท

โปรโมชั่นประจำเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 60 ทำงานเต็มที่ 2 เดือนรับไปเลยโบนัส 210,000 บาท