“มัวแต่มองเขาเดิน แต่ตัวเองไม่ก้าวขา แล้วเมื่อไรจะถึง?”

image

“จะง่าย จะยาก มันคือทางของเรา ทุนน้อยก็ต้องออกแรงมากกว่าก็แค่นั้น”
“ทางเดียวกัน ความสบาย มากน้อยต่างกัน”
ถ้ามัวแต่มองเค้าเรา ก็เสียเวลา
ถ้ามัวแต่คิดว่าตัวลำบาก ก็บั่นทอนใจตนเอง
Focus ที่เป้าหมาย บนเส้นทางของเรา
ถ้าทางชันกว่า ก็แค่ออกแรงให้มากกว่า
ถ้าทางขรุขระกว่า ก็แค่ระมัดระวังให้มากขึ้น
ถ้ามีภูเขาขวาง ก็แค่ปีนข้ามไป
ถ้ามีลำธาร ก็ดื่มด่ำกับมันซักหน่อย แล้วทำสะพานข้ามไป
ถ้ามีแม่น้ำขวาง ก็ต่อเรือข้ามไป
ต้นทุนน้อยกว่า ก็ต้องออกแรงมากกว่า .. ก็แค่นั้น จะง่ายจะยากมันก็ทางของเรา ยังไงเราก็ต้องมุ่งหน้าไปต่ออยู่ดี ลีลาเราก็มีดี จะกลัวอะไร จริงมั้ย?

Comments

comments

Spread the word. Share this post!