7day

ระบบการเรียนรู้ ฝึกทักษะ สอนเคล็ดลับ วิธีการทำงานเพื่อสร้างรายได้อย่างชาญฉลาด เพื่อความสำเร็จ ร่ำรวย
7 Days Project (7 วัน ชีวิตเปลี่ยน) เป็น Project การสอน และสร้างทีมให้แข็งแกร่งของครอบครัว WAG Group (World Wide Advertising Group)

เคล็ดลับการเรียนรู้ใน 7 วัน เพื่อฝึกฝน พัฒนาทักษะการทำงาน

วันที่1. Internet เรียนรู้การสร้างลูกค้า รายชื่อผู้ติดต่อทางออนไลน์
วันที่2. Premium Customer Project การสร้างลูกค้าอย่างรวดเร็วด้วยเทคนิคต่างๆ
วันที่3. Role Play เทคนิคการคุยกับลูกค้า การปิดการขาย
วันที่4. Recruit เทคนิคการแนะนำ การสร้างทีมงานที่แข็งแกร่ง
วันที่5. Book Guest เทคนิคการติดต่อนัดหมาย การประชาสัมพันธ์
วันที่6. Protect เทคนิคการป้องกันธุรกิจ ป้องกันข้อผิดพลาด
วันที่7. J-Start การเซ็ทเป้าหมาย สิ่งที่ต้องการ เหตผลที่ต้องเรียนรู้ 7Days Project และการเริ่มต้นปูพื้นฐานที่แข็งแกร่งเพื่อความสำเร็จ

เรียนรู้ครบ 7 วัน นำเทคนิคต่างๆไปลงมือทำ ต่อเนื่อง สม่ำเสมอ ทุกๆคนจะสามารถสร้างรายได้ สร้างชีวิตใหม่ เปลี่ยนแปลงรายได้ เปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง

ตัวอย่าง เอกสารใช้ประกอบการเรียนรู้ 7 Days Project (7 วัน ชีวิตเปลี่ยน)

11816014_854663321254468_1649320659_n-horz

11943352_864887730232027_71169586_n 11949607_864887883565345_245162498_n-horz

**สถานที่เรียนรู้** OFFICE WAG Group

กทม_slides

สำนักงานใหญ่ WAG GROUP : 9/9 อาคาร @Sathorn ชั้น 16 ซ.สาทร11 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาว เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

เชียงใหม่_slides

สาขาเชียงใหม่: Central กาดสวนแก้ว ชั้น 10 จ.เชียงใหม่

ในทุกๆวัน หลังเรียนรู้ จะได้รับการประทับตรา ผ่านการฝึกฝน สามารถทำได้ พร้อมทั้งจะได้รับการบ้านจากผู้สอน เพื่อให้ทุกๆคนสร้างผลลัพธ์ได้ทันทีระหว่างการเรียนรู้ในแต่ละวันๆ

และในทุกๆวันจะต้องได้รับการตรวจการบ้าน
– เช็คปริมาณในการลงมือทำ
– ตรวจสอบความถูกต้องในการเรียนรู้
– ส่งเสริมและพัฒนาให้มีผลลัพธ์ทันที
– ช่วยแก้ปัญหา และแนะนำวิธีการที่ถูกต้องให้เสมอ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 7 Days Project (7 วัน ชีวิตเปลี่ยน)